W środę odwiedzili nas muzycy z grupy artystycznej „Pro Musica”, z  kolejnym koncertem. Tym razem dzieci usłyszały bajkę pt.”Baśnioludek w krainie muzyki”. Opowieści  towarzyszyły instrumenty smyczkowe: skrzypce, altówka oraz wiolonczela. Dzieci z dużym entuzjazmem brały udział w koncercie, odpowiadały na pytania muzyków, wspólnie tańczyły i śpiewały.
Działania dofinansowane ze środków Misata Gdańsk
Fot. A. Jędrzejewska