Bądźcie dobrzy jak chleb

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej 17 czerwca obchodziło święto swojego patrona. Święty Brat Albert pokazał swoim życiem, że mimo codziennych trosk można być dobry jak chleb. Ta prawda wielokrotnie tego dnia wypowiadana była podczas uroczystości w parafii św. Brata Alberta na gdańskim Przymorzu. Podczas Eucharystii, którą pod przewodnictwem dziekana Przymorza ks. Andrzeja Paździutki sprawowali dyrektorzy gdańskiej Caritas uczestniczyli przedstawiciele placówek Caritas z całej Archidiecezji.

– Najważniejsze przykazanie, które nam pozostawił Chrystus to przykazanie Miłości – mówił w homilii Ks. Andrzej Paździutko.  Wielokrotnie je sobie przypominamy, ale czy postępujemy według tej zasady. – Trudno nam dzisiaj miłować bliźniego –  zauważył Ks. Dziekan. Podkreślił jednak, że miłość jest najważniejszym obowiązkiem chrześcijan. – Wzajemna miłość chrześcijan była najlepsza propagandą chrystianizmu – dodał. Przypomniał o prostych, czasami zapominanych gestach i formach postępowania. Życzliwość, wyrozumiałość, gotowość przyjścia z pomocą. To przecież tak niewiele i tak wiele zarazem.

 

AU