Caritas Archidiecezji Gdańskiej ogłasza konkurs na wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia audytu projektu finansowanego ze środków PFRON pn. „Kierunek Samodzielność”.
Projekt w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”

Oferty należy składać na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778,             81-805 Sopot lub elektronicznie na adres: e-mail: gdansk@caritas.pl do dnia 14.03.2018 r.

Przy wyborze podmiotu będą brane pod uwagę:

  1. Udokumentowane kwalifikacje.
  2. Doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty).
  3. Udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych.
  4. Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
  5. Koszt usługi. 

W przypadku wyrażenia chęci  przedstawienia swojej oferty na przeprowadzenie audytu, prosimy zapoznać się z załącznikiem do ogłoszenia.
Na wszelkie pytania udzielamy odpowiedzi pod numerami telefonu: 58 555 78 78

Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . 

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

 

 Kontakt:

Oferty należy składać na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778,             81-805 Sopot lub elektronicznie na adres: e-mail: gdansk@caritas.pl do dnia 14.03.2018 r.