Oferujemy pracę w dziennym domu dla osób starszych, polegającą na animacji czasu wolnego oraz realizacji planu zajęć oraz aktywizowaniu seniorów do działania.
– ciekawa praca;
– praca od pon. do pt. od 7.00 do 15.00;
– miła atmosfera;
– stabilne zatrudnienie, umowa o pracę;

Wymagania:
–  wykształcenie związane z pracą na rzeczy innych ( np. pedagogika, praca socjalna, opiekun medyczny, animacja społeczna),
– doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
– książeczka zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
– predyspozycje osobowościowe – cierpliwość, empatia
– kreatywność

Mile widziane:
– wiedza z zakresu terapii zajęciowej.

 Kontakt:

kontakt:

Beata Kasprzyk

 

 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Kierownik placówki

Dzienny Dom Seniora „Gdański Wigor”

ul. Dolna 4/1 , 80 – 767 Gdańsk

tel: +48 58 302 30 37 | kom: +48  515 423 919

mail: bkasprzyk@caritas.gda.pl

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”