Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W odpowiedzi na problem niskiej aktywności zawodowej osób młodych, realizując zobowiązania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz inicjatywy Gwarancje dla młodzieży, podjęliśmy działania w celu zbudowania Partnerstwa i wypracowania zestawu rekomendacji, które przyczynią się do usprawniania systemu wsparcia – zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej dla osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Celem projektu jest usprawnianie systemu wsparcia osób młodych znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie zestawu rekomendacji, których wdrożenie przyczyni się do

1) zwiększenia możliwości dotarcia do osób młodych, które są poza rejestrami Publicznych Służb Zatrudnienia;

2) przygotowywania trafniejszych propozycji działań kierowanych do tej grupy;

3) wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych.

 

Partnerstwo projektowe:

Wojewódzki Urząd Pracy – lider

Caritas Archidiecezji Gdańskiej – partner

 

Partnerstwo regionalne 25 podmiotów:

–        zajmujących się problematyką młodzieży

–        instytucji rynku pracy

–        instytucji pomocy i integracji społecznej

–        podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji

–        pracodawców/organizacje pracodawców.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli:

Beata Lost

blost@caritas.pl
Al. Niepodległości 778
81-805 Sopot
telefon: +48 58/ 555 78 78

 

Źródło finansowania projektu:

  • Europejski Funduszu Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
  • Wartość projektu:

    250 616,25 zł (w tym 211 219,38 zł – środki UE oraz 39 396,87 zł – krajowe środki publiczne)