Caritas Archidiecezji Gdańskiej Organizacja Pożytku Publicznego prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Zapisy na spotkania z prawnikiem:
telefonicznie: 58 555 78 78 (godz. 9.00-15.00)
Oferowany zakres porad prawnych:
Analiza stanu prawnego w oparciu o przedstawione dokumenty i stan faktyczny,
Określenie i wyjaśnienie przepisów, które regulują dany stan prawny,
Prawna ocena sytuacji oraz możliwości rozwiązań,
Wskazanie oraz wyjaśnienie przepisów, na które należy się powołać w sprawie,
Zaproponowanie drogi postępowania.
Nie udzielamy porad prawnych w sprawach rozwodowych.

 Kontakt:

Zapisy na spotkania z prawnikiem:
telefonicznie: 58 555 78 78 (godz. 9.00-15.00)