W zeszłym tygodniu wysłaliśmy ostatnią część darów dla Ukrainy. Akcja zorganizowana przez Gdańską Caritas oraz Kolegiatę Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gdyni polegała na zbiórce środków opatrunkowych. Przekazaliśmy 19 paczek, o łącznej wadze ok. 300kg.

 

W każdej placówce Gdańskiej Caritas do specjalnie przygotowanych koszy zbierane były najpotrzebniejsze środki opatrunkowe m.in.: bandaże, bandaże elastyczne, kompresy gazowe, gaza opatrunkowa, plastry, chusty trójkątne, rękawiczki jednorazowe, woda utleniona.

 

Dzięki ofiarności mieszkańców Archidiecezji Gdańskiej ilości środków były tak duże, że w przygotowania do wysyłki zaangażowali się również pracownicy Centrali Caritas w Sopocie.

 

Za złożone dary składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

 

 

Wiadomość e-mail od Dyrektora Caritas-Spes we Lwowie

 

„Szczęść Boże

 

Bardzo dziękuję za zorganizowanie pomocy. Zapewniam, ze zostanie ona wykorzystana, bo jest w takiej pomocy potrzeba.  A sytuacja w kraju ciągle nie pewna.

 

Dziękuję
Z darem modlitwy
Ks. Wiesław Dorosz
Dyrektor Caritas-Spes Archidiecezji Lwowskiej”