W placówce w Łapinie mamy 2 duże akwaria dla rybek. Uczestnicy pod opieką p.Pauliny uczą się dbania o czystość akwariów co jest jedną z form rehabilitacji. Aby zwiększyć liczbę mieszkańców akwariów Rada Uczestników postanowiła, że wszyscy uczestnicy warsztatu będą zbierać puszki metalowe po napojach, owocach, konserwach. Środki ze sprzedaży przeznaczą na zakup rybek do akwariów. Do akcji włączyliśmy również rodziców podopiecznych WTZ w Łapinie.