Informacja o wyniku postępowania 19RRASOS2020

Caritas Archidiecezji Gdańskiej poszukuje Wykonawców do realizacji usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób starszych,  potrzebujących wsparcia w miejscu ich zamieszkania

Opis przedmiotu zamówienia oraz wszystkie warunki realizacji zostały opisane w załączonych dokumentach.

Oferty proszę składać do końca dnia 19.10.2020.

Rozeznanie rynku 19RRASOS2020

Załącznik nr 1 do 19RRASOS2020