Dzięki Państwa wsparciu podczas X Marszu dla Życia i Rodziny

udało nam się zebrać

10.830,23 zł oraz 55,00 ₽ i 7,71 €

na Dom Samotnej Matki w Matemblewie .

Dziękujemy za okazaną pomoc i zapewniamy o modlitwie w intencji wszystkich naszych dobrodziejów.