Dnia 27.09.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku zrealizowano spotkanie upowszechniające. Celem spotkania była prezentacja wypracowanego Modelu pn. „Szkoła Drugiej Szansy” przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Na spotkanie przybyli: p. Sylwia Grabowska (Starostwo Powiatowe, Malbork); p. Maciej Prądzyński (Urząd Miejski, Nowy Staw); p. Joanna Reszka (Powiatowy Urząd Pracy); p. Elżbieta Zawadka (Urząd Gminy, Stare Pole); przedstawiciele regionalnych ośrodków pomocy społecznej: p. Magdalena Drózda (Miłoradz), p. Wioletta Pielak (Nowy Staw), p. Adelina Turo (Malbork), p. Mirosława Słończyńska (Malbork), p. Anna Tańska (Lichnowy) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych: p. Waldemar Klawiński (Stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat), p. Janusz Gutkowski (Stowarzyszenie św. Faustyny „Fides”), p. Waldemar Konopka (Stowarzyszenie „Agape”).

W pierwszej kolejności, pani Jolanta Kruk – kierownik projektu „Druga Szansa”, powitała uczestników spotkania i  przedstawiła ideę Modelu pn. „Szkoła Drugiej Szansy”. W dalszej kolejności, pani Dorota Skrzypkowska zaprezentowała szczegóły dotyczące Modelu, tj. oferowane formy wsparcia oraz harmonogram działań. Następnie, pani Jolanta Kruk przedstawiła możliwe źródła finansowania modelu w sytuacji wdrażania go przez różne podmioty. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja zdjęć z działań zrealizowanych w trakcie dwóch edycji projektu „Druga Szansa”. Spotkanie podsumowano dyskusją na temat możliwości wdrażania Modelu.