Dnia 26.09.2012 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku zrealizowano spotkanie upowszechniające. Celem spotkania była prezentacja wypracowanego Modelu pn. „Szkoła Drugiej Szansy” przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Na spotkanie przybyli: p. Anna Białas, p. Anna Hewelt (Centrum Integracji Społecznej, Puck), p. Joanna Krajniewska (Miejski Ośrodek Pomocy Społeczenej, Władysławowo), p. Irena Lenc (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Hel), p. Hanna Czapp (Powiatowy Urząd Pracy, Puck), p. Marzena Pędzisz (Starostwo Powiatowe, Puck), p. Hanna Stromska (Sąd Rejonowy, Wejherowo), p. Maria Łabencka (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Puck).

Ze strony Caritas w spotkaniu uczestniczyli: ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, p. Jolanta Kruk – koordynator projektu „Druga Szansa” oraz p. Dorota Skrzypkowska – pracownik biura projektu.

Spotkanie rozpoczął ks. Janusz Steć, który podziękował uczestnikom spotkania za obecność, a następnie wyjaśnił ideę Modelu pn. „Szkoła Drugiej Szansy”. W dalszej kolejności, pani Jolanta Kruk zaprezentowała szczegóły dotyczące Modelu, tj. oferowane formy wsparcia, harmonogram działań, możliwe źródła finansowania. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat rozwiązań dotyczących wdrażania przez różne podmioty tego innowacyjnego narzędzia pracy z młodymi osobami (18-25 lat).