W dniu 24 lipca br. zrealizowane zostało spotkanie w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce – powiat Słupski. Celem spotkania było nawiązanie współpracy między organizacjami, w tym znalezienia możliwości podjęcia wspólnych działań upowszechniających. Przedstawiono założenia obu projektów, wyników testowania Modelu oraz przedstawienie możliwości wzajemnego uzupełniania się ich w zakresie wsparcia podobnej grupy docelowej. Podczas spotkania podjęto również temat organizacji spotkania upowszechniającego w powiecie kartuskim dla przedstawicieli powiatu, gminy, wydziałów edukacji, PUPów oraz osób i organizacji bezpośrednio pracujących z młodzieżą.