Dnia 22.05.2012 r. Koordynator projektu – p. Jolanta Kruk uczestniczyła w Krajowym Forum Partnerskim dla projektów innowacyjnych PO KL. Była to wspaniała okazja do zaprezentowania projektu „Druga Szansa” oraz do poznania wielu innych ciekawych projektów innowacyjnych realizowanych w ramach PO KL.

Nasz projekt wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników Forum, co bardzo nas cieszy. 

Więcej informacji oraz zdjęcia znaleźć można na stronie Krajowej Instytucji Wspomagającej: 

http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/main/art356,krajowe-forum-partnerskie-dla-projektow-innowacyjnych-po-kl-22-maja-w-warszawie.htm

   l