20 października w Klubie Immersion zorganizowaliśmy spotkanie inauguracyjne dla kandydatów do II edycji programu. Przybyłych gości powitała pani Jolanta Kruk – kierownik projektu, która opowiedziała o naszych działaniach  oraz  przedstawiła grupę Coachy pracujących z młodzieżą. Pani Małgorzata Pobłocka i pani Wisenna Szymańska – autorki Modelu „Szkoła Drugiej Szansy – wersja polska”,  zachęcały licznie zgromadzonych młodych ludzi do uczestnictwa w naszym projekcie.  Kolejnym punktem programu była projekcja filmu pt.”Chcesz drugą szansę?” – wizualna  motywacja kandydatów do podjęcia aktywnej pracy nad własnym rozwojem. Ciekawym punktem spotkania był udział uczestników, którzy zakończyli swój udział w projekcie. To oni opowiedzieli  kandydatom o współpracy z Coachami, o etapach szkolenia zawodowego, o praktykach oraz o Klubie Aktywności. W kolejnej części spotkania przedstawiono film o Coachach, którego autorami są uczestnicy pierwszej edycji (szczególne podziękowania dla Ksawerego). Następnie oddano głos gościom, którzy mieli czas na zadawanie pytań. W międzyczasie zaprezentowano zdjęcia z realizacji projektu  w ostatnich miesiącach. Najistotniejszym elementem spotkania były zapisy chętnych osób na rozmowy indywidualne, których celem jest rekrutacja do drugiej edycji projektu. Chętnych nie brakowało!                                         

 Finałem spotkania był poczęstunek i rozmowy.             

Serdecznie dziękujemy właścicielce Klubu Immersion za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za niezapomniane chwile! Cieszymy się, że jesteście z nami.                 

Zespół projektu „Druga szansa”