14.06.2012 r. w Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach innowacyjnego projektu „Druga Szansa” odbyło się seminarium poświęcone „Alternatywnym formom kształcenia zawodowego”.  W seminarium uczestniczyli: p. Krystyna Dominiczak  – Dyrektor Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski; p. Jolanta Tersa – Dyrektor Wydziału Edukacji w Kartuzach; p. Dorota Granoszewska – Babiańska – kierownik  Referatu Projektów i Programów Edukacyjnych, Departament Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski; p. Witosława Koprowska – opiekun projektu „Druga Szansa” z ramienia Urzędu Marszałkowskiego; p. Milena Kulińska  – Starostwo Powiatowe w Malborku; p. Marek Gabriel- Naczelnik Wydziału Edukacji w Starogardzie Gdańskim. Ponadto, w seminarium wzięły udział ekspertki naszego projektu – p. Małgorzata Pobłocka oraz p. Wisenna Szymańska,  które zaprezentowały model „Szkoły Drugiej Szansy”.  Ze strony Caritas Archidiecezji Gdańskiej w seminarium uczestniczyli: Ks. Janusz Steć – Dyrektor, p. Małgorzata Niemkiewicz – Sekretarz Zarządu, p. Jolanta Kruk – kierownik projektu „Druga Szansa” oraz p. Dorota Skrzypkowska – pracownik biura projektu. Celem seminarium było poszukiwanie miejsca dla „Modelu pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji zawodowej i społecznej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy” pn. „Szkoła Drugiej Szansy – wersja polska” w polityce społecznej województwa pomorskiego i edukacji zawodowej osób dorosłych ze szczególnymi potrzebami.

Efektem spotkania jest dostrzeżenie możliwości kontynuacji modelu poprzez sprecyzowanie ścieżek finansowania oraz wdrożenie go przez inne podmioty na terenie województwa pomorskiego.  

Dziękujemy za udział w seminarium.