Dnia 12.10.2011 r. odbyła się Konferencja pt. „Siła w człowieku – efekty EFS  w województwie pomorskim” ( patronat – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), która miała na celu podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Miejscem Konferencji była Sala Koncertowa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Licznie przybyłych uczestników, tj. przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, beneficjentów, pracowników instytucji związanych z realizacją PO KL oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematem konferencji przywitał Pan Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Podczas konferencji wręczono nagrody oraz wyróżnienia najciekawszym projektom realizowanym w ramach PO KL. Ważnym punktem Konferencji dla projektu „Druga Szansa” była jego prezentacja przez Panią Jolantę Kruk – kierownika projektu.  W prezentacji tej przedstawiono założenia projektu, jego dotychczasowe rezultaty oraz informacje dotyczące planowanych działań. Z radością informujemy, iż projekt „Druga szansa” został odebrany pozytywnie przez uczestników Konferencji.  

Organizatorzy Konferencji: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.  

Więcej informacji na stronie:

 http://defs.pomorskie.eu/pl/promocja/konferencja_2011?pscope=1