Ks. Janusz Steć – Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej, p. Małgorzata Niemkiewicz – Sekretarz Zarządu Caritas oraz p. Jolanta Kruk – kierownik projektu, zaprezentowali Model pozaszkolnej zindywidualizowanej edukacji społecznej i zawodowej dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy pn. „Szkoła drugiej szansy – wersja polska” na Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, która odbyła się w Żukowie dnia  11.06.2012 r. Z radością informujemy, iż po raz kolejny projekt „Druga Szansa” został przyjęty oraz oceniony pozytywnie. W najbliższym czasie Wojewódzka Rada Zatrudnienia wyda rekomendację dla naszego projektu. Jesteśmy zaszczyceni i dumni z tego powodu.  

Ponadto, podjęto kontakty umożliwiające realizację warsztatów upowszechniających, planowanych w dalszym etapie projektu.