W dniu 21 września Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio w Gdyni obchodziło 10-cio lecie działalności. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. J.E. Bp. Ryszard Kasyna – przewodniczący uroczystej Eucharystii, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdynia pan Jerzy Miotke, Dyrektor MOPS w Gdyni pani Mirosława Jezior, Dyrektor DPS w Gdyni pani Lilianna Szewczuk, Naczelnik Wydziału Zdrowia UM Gdynia pani Teresa Marzejon, Naczelnik Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych UM Gdynia pani Alicja Gontarz, Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusz Steć, przewodniczący Rady Dzielnicy Cisowa pan Jerzy Drela a także podopieczni, wolontariusze, współpracownicy oraz przedstawiciele innych placówek Caritas.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej Eucharystii. Następnie goście udali się do holu głównego, gdzie miały miejsce podziękowania i okolicznościowe przemówienia. Za długoletnią współpracę i wsparcie uhonorowano nagrodami (pod postacią wyrobów ceramicznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne) 3 osoby: Dyr. MOPS w Gdyni Mirosławę Jezior, Wiceprezydenta Gdyni Michała Gucia (nagrodę w jego imieniu odebrał p. Jerzy Miotke) oraz p. Jadwigę Stefaniszyn, Radną Dzielnicy Cisowa. Ponadto rada dzielnicy uhonorowała kilkunastu pracowników i przedstawicieli Caritas wyróżniających się postawą i zaangażowaniem na rzecz potrzebujących.

Po części oficjalnej uroczystości uświetnił występ p. Donaty Zuliani (artystki Państwowej Opery Bałtyckiej, wykładowcy Państwowego Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni) przy akompaniamencie pianisty Teatru Muzycznego w Gdyni – Michał Kalety. Artystka wykonała 2 arie operowa – „Habanerę” z „Carmen” Georges’a  Bizet’a oraz „Czardasz Silwy” z „Księżniczki Czardasza” Imre Kalmana.

Momentem kulminacyjnym obchodów była aukcja charytatywna obrazów namalowanych przez podopiecznych Centrum. Emocji było sporo, zacięta walka o malarskie perełki przyciągnęła uwage wszystkich gości i gospodarzy. Zebrano 620 PLN, które zostaną przeznaczone na zakup pieca do wypalania ceramiki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Centrum O. Pio.

Zakończeniem dnia był świąteczny poczęstunek przygotowany przez pracowników i wolontariuszy placówki. W obchodach dziesięciolecia placówki wzięło udział ponad 100 osób. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy za obecność, słowa wsparcia i codzienne zaangażowanie w pomaganiu bliźnim!